Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok å boikotte staten Israel i desember 2005.