– For oss har det vært en enorm styrke å ha en ressurssterk moderkirke i ryggen som støtter oss og deler ressurser og økonomi. Vi slipper å finne opp alt kruttet på nytt og får mye gratis som en nystartet forsamling, sier pastor Børre Pedersen i Pinsekirka Filadelfia Ålesund.