– Kvinnespørsmålet har alltid engasjert meg, ikke minst siden jeg er i en kirke som ikke ordinerer kvinner. La meg si det slik: Da vi på 70-tallet diskuterte kvinnelige prester i Den katolske kirke satt jeg pris på mange av diskusjonene. Men jeg bøyer meg for de teologiske argumenter og tradisjonen, sier Søster Else-Britt Nilsen, generalpriorinne på Katarinahjemmet i Oslo.