– En prestestreik vil kunne ­gjøre noe med folks oppfatning av ­kirken som en tilgjengelig institusjon i samfunnet, og sette i gang en samtale om kirken og presters status i det norske folk. Disse ­mekanismene er mer emosjonelle enn de er prinsipielle. I prinsippet vet man at prester er vanlige arbeidstakere, men en streik vil likevel kunne endre den særegne forståelse av hva presterollen er, sier forsker Erling Birkedal ved MF vitenskapelige høyskole.