Til seminaret inviterte Skaperkraft og Civita en liten gruppe KrF- og Høyre-folk. Vårt Land har tidligere skrevet om det lukkede mini-seminaret, som ble arrangert på initiativ fra Torbjørn Røe Isaksen, leder for Høyres programkomité på det tidspunktet.