For seks år siden vedtok SV et prinsipprogram med et linjeskifte: SV slo fast at de ideelle «utgjør en viktig og nødvendig del av velferdstilbudet» og det var nye toner fra det offentliges «bestevenn».