«Ingen barn må bevise sitt menneskeverd – heller ikke barn med Downs syndrom!»