Morten Holstad og tre andre fanger stevnet i oktober Den norske stat for retten. De har alle fire fått vedtak om at de skal tvangssendes til Nederland for soning.