Arne Viste er dømt til fengsel på vilkår og må ut med flere millioner i bot og inndragning.