Nyhet

– Vi er dypt bekymret for at denne typen prekener kan misforstås av svake sjeler, og på den måte lede til nye attentater, sier formann for Det jødiske samfunn, Dan Rosenberg Asmusse, til Danmarks Radio.

Prekenen han omtaler ble holdt i mars 2017 av den kontroversielle imamen Monzer Abdullah. I prekenen, som Det jødiske samfunn anmeldte ham for, sier Abdullah blant annet «O muslim, O Guds tilbeder, det er en jøde bak meg, så kom og drep ham».

I slutten av juli reiste påtalemyndigheten i Danmark tiltale mot Abdullah.

Ikke skyldig