Mens en av biskopene i Sverige har utarbeidet en bønn med en konkret oppfordring om regn, har ikke de norske biskopene planer om å gjøre noe liknende.