Nyheter

Mens en av biskopene i Sverige har utarbeidet en bønn med en konkret oppfordring om regn, har ikke de norske biskopene planer om å gjøre noe liknende.

Hardest rammet av bispedømmene er nok Hamar der domprost, Leif Jørn Hvidsten, nå er fungerende biskop. Han forteller at biskopene har overlatt kirkens tiltak til de lokale prestene og menighetene.

– Blant annet var det menighetene her i bispedømmet som selv kom med oppfordringen om å ta inn bønn om regn på en gudstjeneste tidligere i sommer. Det er jo de lokale prestene som er i kontakt med bøndene og jordbruket, så jeg tenker det er naturlig, sier Hvidsten.

LES OGSÅ: I sommer har flere av landets prester hentet fram den gamle kirkebønnene om godt og tjenlig vær