En spalte er for lite dersom regelverket for stemmegivning ved ­kirkevalget skal gjennomgås grundig. Gårsdagens kommentar var derfor ikke ment som en utførlig presisering av reglene, kun som en forklaring av hvorfor vi presenterer listetoppene – også på nominasjonskomiteens lister.