– Det blir fort mye prat i kirker og kristne settinger. Vi vil gjøre Oslo varmere og la handlingene våre fortelle hva vi tror på, sier Kjetil Bergerud Larssen.