– Fremskritt kommer ikke av å beskytte folks følelser til en hver pris, sier David-Kingsley Kendel, masterstudent i sosiologi.