Forrige tirsdag tok regjeringen partier som kjemper for Moria-løsning i Stortinget på senga: Fra høyt hold ba de komitépolitikere som jobbet med forslaget om å hente sårbare barn fra greske leire om to ukers utsettelse.