– Det fine med den nye ledelsen i Normisjon, er at den ikke selger eiendom for å dekke underskudd. Den tenker heller mer langsiktig. Det er en god idé å investere i eiendommer for deretter å få mer penger til misjon, sier Olav Vold, som er tidligere misjonær i Santalmisjonen.