Da partiets landsstyre nylig gjennomgikk over 2.500 tilleggsforslag til programmet, ble et av de mest omstridte parkert: