Etter fem år med store minnemarkeringer sa støttegruppa for de etterlatte i 2016 at de ønsket mer nedtonede markeringer frem mot tiårsmarkeringen for terrorhandlingen i 2021.