Nyheter

– Det gode mennesket Thorvald Stoltenberg er ikke lenger blant oss. Vi mottar budskapet med dyp sorg og minnes Thorvald med en stor takknemlighet, skriver Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i en e-post til Vårt Land.

– For mange i og utenfor Norge er det i dag som om én av våre nærmeste er gått bort. Han satte mennesker først, ga aldri opp, kjente alle, og alle kjente Thorvald. Gjennom hele sitt voksne liv var Thorvald en levende ambassadør for solidaritet og troen på menneskers evne til å finne fredelige løsninger sammen. Det er evner vår verden trenger mer enn noen gang før, utdyper Støre.

Han minnes Stoltenberg som en som var hjemme overalt, og at han hadde en enestående evne til å komme i kontakt med folk, få dem til å føle seg verdsatt og sett.

– Klokskap