Forsker Robert Pape ved Universitetet i Chicago mener det er altfor enkelt å hevde at terrorgrupper som IS og al-Qaida er motivert av ekstrem teologi. Han hevder at religiøs glød sjelden er et motiv i seg selv, men at det snarere tjener som et redskap for rekruttering, og som et potent virkemiddel til å få mennesker til å overvinne sin frykt for døden og sin naturlige motstand mot å ta liv.