– Våre beste kort er at Stavanger er en universitetsby, et eventuelt kirkens hus på samme tomt og historien til tomta her, sier Jeffrey Huseby generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS).