Nyhet

Forskere ved Cicero Senter for klimaforskning er blant forfatterne av en oppsiktsvekkende studie som mener det er mulig å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader. Konsekvensene er i så fall store:

Klarer verden å unngå en fryktet klimaoppvarming på to-tre grader, vil havnivåstigningen bli mindre, lavtliggende øysamfunn kan overleve, ekstremværet blir mindre ekstremt, og flere områder i verdens mest klimasårbare strøk kan fortsatt bli beboelige.

LES MER: Flyr vi inn i solnedgangen?

Trenger politisk vilje