– Eg trur ein lærer mykje om verdiar i både kyrkjeleg og humanistisk konfirmasjon, sjølv om den eine typen er med religion og den andre utan, seier Celine Aletta Flinterud.