Britenes nei til Eble drevet fram av stor misnøye mot de politiske elitene, både i Brussel og Westminster. Populismestempelet ble forsterket av en protestkampanje som i liten grad presenterte troverdige planer for hvordan Storbritannia skulle organisere seg utenfor EU.