Det går fram av en rapport som nylig ble utarbeidet av den amerikanske forskningsetaten NOAA og USAs meteorologiorganisasjon AMS.