Den myggbårne infeksjonen rammer brutalt, og mer enn seks av ti dødsofre på verdensbasis er små barn. Hvert andre minutt dør et barn under fem år av malaria, de aller fleste i Afrika sør for Sahara.