– Før ble man henvist til kloke koner og strikkepinner, men det gikk ofte veldig galt. Abortloven har betydd av man kan ta abort under trygge forhold. Abortene vil bli tatt uansett, sier kvinnepolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti (SV), Åshild Pettersen.