Nyhet

– Det er ikke mitt inntrykk at det er gjort noe særlig her, og det meste strander på ressurser, sier Torrey Seland, professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole.

Han har tidligere forsket på det han kaller «Cyberchurch». Med dette mener han alle kirkens forsøk på å være tilstede på nett. Disse kan strekke seg fra å ha en nettside for å spre informasjon, til spredning av lyd- og videoopptak av kirkelig aktivitet og til faktiske virtuelle kirker mer lignende videospill.

Å nå de unge…………………………………………

Seland mener Den norske kirke ikke gjør nok for å fange strømningene i hvordan unge i dag benytter seg av kommunikasjonsteknologi.