Nyheter

– Det er ikke mitt inntrykk at det er gjort noe særlig her, og det meste strander på ressurser, sier Torrey Seland, professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole.