– Oslo skal være en inkluderende by hvor vi skal legge til rette for at byrommet er tilgjengelig for alle, uavhengig av sosial status, økonomisk betalingsevne eller helsemessige forhold, sier Johansen.