I fjor sommer vedtok Stortinget å ratifisere Haagkonvensjonen av 1996. Denne konvensjonen er ment for å styrke samarbeidet­ mellom land i foreldretvister, barnevernssaker, barnebort­føringssaker og å øke beskyttelsen av barn. I dag, 1. juli, trer lovendringene i kraft.