Det er 20 år siden kirkene Time, Bryne og Undheim første gang tilbød den sceniske fremføringen av juleevangeliet for barnehagene i området. Kateket Ingfrid Time Nærland tok initiativet til opplegget, der barna ikles kostymer og spiller rollene som Josef og Maria, gjetere, engler og vise menn.