160.000 asylsøkere som allerede er i Europa skal relokaliseres over de neste to årene, hovedsakelig fra Hellas og Italia.