Han ble mer og mer sikker på at Pinsebevegelsens annus horribilis, 2016 så langt, med en rekke anklager om maktovergrep og åndelig manipulasjon, ikke kunne bli stående uten at temaet kom på dagsorden der tusener av norske pinsevenner har vært samlet.