ANALYSE: Krig er vanskeleg i nasjonen som har dette utanrikspolitiske sjølvbilete: Vi er ei humanitær stormakt.