Som kulturminister tok Hadia Tajik imot den første utredningen om religionspolitikk i Norge fra det såkalte Stålsettutvalget i 2012. Den gang vakte det en viss oppsikt at hun som muslim så klart markerte det kristne kulturgrunnlaget i Norge, og at hun tok et oppgjør med Arbeiderpartiets gamle devise om at religion er en privatsak.