Den viktigste årsaken til at folk døper barna sine, er at det er det som er «normalt». En personlig, kristen tro kommer langt ned på listen over årsaker til å døpe, ifølge undersøkelser fra KIFO. Derfor er det så sårbart når andelen døpte i Norge nærmer seg 50 prosent. I dag døpes 53,6 prosent av norske barn, og tendensen er synkende. Snart er ikke dåp lenger det mest normale.