Nyhet

Onsdag møter sju organisasjoner foran Stortinget. De ønsker å hindre norske selskaper i å utnytte naturressurser i fattige land og snike seg unna skatt og innsyn i hvor de gjør av pengene de tjener, ved å gå veien om skatteparadiser.

Mona Thowsen, generalsekretær i organisasjonen Publish What You Pay Norge, reagerer på at Finansdepartementet ikke følger opp et vedtak der Stortinget i vår ba regjeringen skjerpe kravene til norske selskaper som utvinner naturressurser internasjonalt.

– Når vi skal finne løsninger på enorme problemstillinger som klima og flyktninger, er det nødvendig at multinasjonale selskaper tar sin del av ansvaret. I dag tillater politikerne at disse selskapene får organisere seg bort fra å betale skatt, sier hun.

LES MER: Fikk gjennomslag mot skattegjemsel