– De to øverste institusjonene i Norge ble rundlurt på samme dag, hevder Manoucherhri, som er generalsekretær i LIM (likestilling, integrering, mangfold).