Stortinget skal snart avgjøre om de midlertidige asylinnstrammingene som ble hastevedtatt i november 2015, skal videreføres. Gyldighetsdatoen på innstammingene er 1. januar 2018.