Justisdepartementet har sendt ut to forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring, ifølge VG.