I helgen ble Kebba Secka utpekt som ny midlertidig leder for Islamsk Råd Norge, etter at hele det gamle styret trakk seg i protest.