Nyhet

39 prester har opplevd trusler eller truende situasjoner når de har gått med dødsbud. Dette tilsvarer 6,5 prosent av prestene som svarte på en helt fersk undersøkelse som Presteforeningen har gjort blant sine medlemmer. 600 av de 1104 medlemmene svarte på spørsmålene.

Vold

14 prester rapporterer at de har blitt utsatt for vold, noe som utgjør 1,7 prosent av de spurte.

To prester har blitt sykemeldt i flere måneder etterpå.