Klima- og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet, som er heimla i ein avtale mellom styresmaktene og ein samla matbransje. Departementet skal rapportere oppnådde resultat i 2020, 2025 og 2030.