Nyheter

Siden høsten 2016 har flere norske giverorganisasjoner samarbeidet om granskning av Christian Sports Contact (CHRISC) i Kenya, Tanzania og Uganda, samt idrettsturneringen East Africa Cup. Granskningen viser at nærmere 5 millioner kroner er underslått eller på annen måte misligholdt i perioden 2012 til 2016.

Det er den største misligholdssaken relatert til norsk støtte av sivilsamfunn i andre land, noensinne.

Kraftig kritikk

Kristen Idrettskontakt (KRIK) bidro til å starte idrettsbevegelsen CHRISC og har hatt tett samarbeid med dem. KRIKs donor, Digni, har etter avdekningen avsluttet all prosjektstøtte til KRIK for de neste fem årene.