Siden høsten 2016 har flere norske giverorganisasjoner samarbeidet om granskning av Christian Sports Contact (CHRISC) i Kenya, Tanzania og Uganda, samt idrettsturneringen East Africa Cup. Granskningen viser at nærmere 5 millioner kroner er underslått eller på annen måte misligholdt i perioden 2012 til 2016.