Pastoren (43) som i Oslo tingrett er dømt for bedrageri av 2,5 millioner kroner, anker dommen på ett år og ti måneders fengsel.