Regjeringen prioriteter utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling, klima og menneskerettigheter i sin bistandssatsing.