Sjelden har et strategisk valg slått så feil i politikken som da britenes konservative stats-
minister David Cameron åpnet for folkeavstemning om EU-medlemskap, for å nøytralisere EU-kritikere i egne rekker og opposisjonen.