EU-kjenner Paal Frisvold har undersøkt postjournaler til Arbeids- og sosialdepartementet. Helt tilbake til 2015 skal EFTAs overvåkingsorgan ESA mottatt en klage fra en som fikk avslag fra Nav. Vedkommende ønsket å motta arbeidsavklaringspenger mens personen oppholdt seg i Sverige. Fra postjournalen til Arbeids- og sosialdepartementet går det fram at det har vært en lang brevveksling mellom ESA og norske myndigheter om saken, skriver Frisvold på Facebook.