I Norge døde 282 mennesker i forbindelse med narkotikabruk i 2016, mens 626 personer i Sverige døde av narkotikarelaterte årsaker i 2017, skriver EUs narkotikabyrå (EMCDDA) i en rapport. Det utgjør henholdsvis 75 og 92 mennesker per million innbyggere.

Det er Estland som topper statistikken. I Estland døde 130 personer av narkotikarelaterte årsaker i 2017, noe som utgjør 110 per million innbygger i landet.

LES OGSÅ: Sykehuset i Tromsø slår alarm om livsfarlig dop i omløp

Tallene i Sverige har doblet seg de siste ti årene, ifølge det svenske folkehelsedirektoratet

– Vi ser på utviklingen med stor uro, tallene er altfor høye, sier Mimmi Eriksson Tinghög i direktoratet til Svenska Dagbladet.

I Norge var 258 av de 282 personene som døde av narkotikarelaterte årsaker mellom 15 og 64 år gamle. Gjennomsnittsalderen til de avdøde var 42 år for menn og 49 år for kvinner.

LES OGSÅ: Stadig mer av narkotikasalget her i landet skjer på internett, ifølge politiet

Av de 282 dødsfallene i 2016 skjedde rundt 80 prosent som følge av overdoser, 10 prosent etter selvmord og rundt 10 prosent som følge av avhengighet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det er noe usikkerhet knyttet til tallene i EU-rapporten siden de ulike deltakerlandene har forskjellig praksis når det kommer til registrering av denne typen dødsfall.