– Det er store interne lønnsvariasjoner i Svenska Kyrkan. Store sammenslåinger av menigheter har gjort at mange kyrkoherder – som i Sverige er kombinert sokneprester og daglige ledere – har fått veldig høy lønn. Det finnes kyrkoherder som får høyere lønn enn biskopene, sier prest i Svenska Kyrkan, Mikael Löwegren.